CNC Programmer / Programista CNC F/H

I apply
  • Subsidiary :  Macro Molds Polska

  • Contract type:  Permanent contract

  • Work time:  Full time

  • Localization Tychy

Company

Macro Molds Polska Sp. z o.o., based in Tychy, is a manufacturer of injection molds and special machines who provides solutions mainly to customers in the automotive industry around the world and who has branches in Czech Republic and in France. Macro Molds Polska Sp. z o.o. cooperates with many representatives around the world.


Macro Molds Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jest producentem form wtryskowych i maszyn specjalnych. Dostarcza rozwiązania głównie dla klientów w branży motoryzacyjnej na całym świecie. posiada oddziały w Czechach i Francji. Współpracuje z wieloma przedstawicielami na świecie.

Post description / Obowiązki

  • Programming of CAM machining centers, min:,
  • Creation of programs for program processing and documentation,
  • Selection and cataloging of fastening elements, handles and tools,
  • Cooperation with machine operators and supervision over the machining process on machines,
  • Management of technical documentation at the stage of production preparation,
  • Creating libraries of standard solutions for programs and processing methods.

  • Programowanie centrów obróbczych CAM min:,
  • Tworzenie programów dla obróbki i dokumentacji programu,
  • Dobór i katalogowanie elementów mocujących, uchwytów, i narzędzi,
  • Współpraca z operatorami maszyn i nadzór nad procesem realizacji obróbki na maszynach,
  • Zarządzanie dokumentacją techniczną na etapie przygotowania produkcji,
  • Tworzenie bibliotek rozwiązań standardowych dla programów i metod obróbki.

Wanted profile / Wymagania

  • Education in the field of mechanical engineering, machining or related
  • Experience in programming CNC machines
  • Knowledge of machining technology
  • Knowledge of the properties of steel and other construction materials
  • Knowledge of modern CAD / CAM NX software and fluent knowledge of technical drawing
  • Methodology, accuracy at work and teamwork skills
  • Wykształcenie w kierunku mechanicznym, obróbki mechanicznej lub pokrewnych
  • Doświadczenie w programowaniu maszyn CNC
  • Znajomość technologii obróbki mechanicznej
  • Znajomość własności stali i innych materiałów konstrukcyjnych
  • Znajomość nowoczesnego oprogramowania CAD/CAM NX oraz biegła znajomość rysunku technicznego
  • Metodyczność, dokładność w pracy oraz umiejętność pracy zespołowej

We offer / Oferujemy

  • Work contract
  • Attractive salary depending on the level of experience, additional reward system
  • Work in an international team in the automotive industry
  • We ensure your development through external and internal trainings
  • Private medical care, Multisport card, ZFŚS (Company Social Benefits Fund)
  • Umowę o pracę
  • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia, dodatkowy system nagradzania
  • Pracę w międzynarodowym zespole w światowych koncernach samochodowych,
  • Zapewniamy rozwój poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
  • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ZFŚS


Réf: c6e4a6f9-aabc-47d5-9c18-789fcd50de5d

This position has been filled.

Share job

Our last jobs