Co-operation employee / Pracownik ds. kooperacji F/H

I apply
 • Subsidiary :  Macro Molds Polska

 • Contract type:  Permanent contract

 • Work time:  Full time

 • Localization Tychy

Company

Macro Molds Polska Sp. z o.o., based in Tychy, is a manufacturer of injection molds and special machines who provides solutions mainly to customers in the automotive industry around the world and who has branches in Czech Republic and in France. Macro Molds Polska Sp. z o.o. cooperates with many representatives around the world.


Macro Molds Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jest producentem form wtryskowych i maszyn specjalnych. Dostarcza rozwiązania głównie dla klientów w branży motoryzacyjnej na całym świecie. posiada oddziały w Czechach i Francji. Współpracuje z wieloma przedstawicielami na świecie.

Post description / Obowiązki

 • Planning, ordering cooperation services (material cutting, bending, surface treatment, painting, etc.),
 • Coordination of activities related to ordering services from subcontractors,
 • Creating documentation regarding its area of ​​activity, i.e. offers, certificates, measurement cards,
 • Supervising the implementation of works at subcontractors, time, quality and evaluation of conducting complaint procedures for improperly performed services,
 • Control of executed orders in terms of compliance with previous arrangements,
 • Registration in the production control system of services provided in cooperation,
 • Keeping documentation for the needs of the ISO quality system.
 • Planowanie, zamawianie usług kooperacji (cięcie materiału, gięcie, obróbka powierzchniowa, malowanie itp.),
 • Koordynacja działań związanych z zamawianiem usług u kooperantów,
 • Tworzenie dokumentacji dotyczącej swojego obszaru działalności tj. oferty, certyfikaty, karty pomiarowe,
 • Nadzorowanie realizacji prac u kooperantów, czas, jakość wykonania i ich ocena,
 • Prowadzenie procedur reklamacyjnych na nieprawidłowo wykonane usługi,
 • Kontrola realizowanych zleceń pod kątem zgodności z wcześniejszymi ustaleniami,
 • Rejestracja w systemie sterowania produkcją usług wykonanych w kooperacji,
 • Prowadzenie dokumentacji dla potrzeb systemu jakości ISO.

Wanted profile / Wymagania

 • experience in a similar position  
 • knowledge of technical drawing and technological processes,
 • knowledge of processing tools
 • knowledge of warehouse IT system
 • good knowledge of Microsoft Office 
 • driving license cat. B
 • good work organisation

 • doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomość rysunku technicznego i procesów technologicznych,
 • znajomość narzędzi do obróbki,
 • znajomość magazynowych systemów informatycznych,
 • znajomość programu Office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • dobra organizacja pracy.

We offer / Oferujemy

 • Work contract
 • Attractive salary depending on the level of experience, additional reward system
 • Work in an international team in the automotive industry
 • We ensure your development through external and internal trainings
 • Private medical care, Multisport card, ZFŚS (Company Social Benefits Fund)
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia, dodatkowy system nagradzania
 • Pracę w międzynarodowym zespole w światowych koncernach samochodowych,
 • Zapewniamy rozwój poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ZFŚS
Réf: 91161f87-c287-4db1-89b9-f44ac3d94b9a

This position has been filled.

Share job

Our last jobs