Electrical Constructor / Konstruktor Elektryczny F/H

I apply
 • Subsidiary :  Macro Molds Polska

 • Contract type:  Permanent contract

 • Work time:  Full time

 • Localization Tychy

Company

Macro Molds Polska Sp. z o.o., based in Tychy, is a manufacturer of injection molds and special machines who provides solutions mainly to customers in the automotive industry around the world and who has branches in Czech Republic and in France. Macro Molds Polska Sp. z o.o. cooperates with many representatives around the world.


Macro Molds Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jest producentem form wtryskowych i maszyn specjalnych. Dostarcza rozwiązania głównie dla klientów w branży motoryzacyjnej na całym świecie. posiada oddziały w Czechach i Francji. Współpracuje z wieloma przedstawicielami na świecie.

Post description / Obowiązki

 • Designing electrical equipment and control systems for special machines,
 • Selection of electrical and automation equipment,
 • Preparation of workshop documentation of designed devices (electrical diagrams and arrangement of apparatus, component addressing, etc.),
 • Cooperation with the Production Department in solving technical problems, developing concepts for new solutions.
 • Projektowanie wyposażenia elektrycznego i systemów sterowania dla maszyn specjalnych,
 • Dobór aparatury elektrycznej i automatyki,
 • Wykonywanie dokumentacji warsztatowej projektowanych urządzeń (schematy elektryczne i rozmieszczenia aparatury, adresacja komponentów itp.),
 • Współpraca z Działem produkcji przy rozwiązywaniu problemów technicznych, opracowywanie koncepcji nowych rozwiązań.

Wanted profile / Wymagania

 • Higher technical education in the field of electrics or electronics,
 • Very good command of Solidworks
 • Knowledge in the field of selection and setting of electrical equipment / electric drives supported by practice,
 • Two years of experience in a similar position
 • Good command of English
 • Communicativeness and ability to work in a team.
 • Wykształcenie wyższe techniczne z zakresu elektryki lub elektroniki,
 • Bardzo dobra znajomość programu Solidworks,
 • Wiedza z zakresu: doboru i ustawiania aparatury elektrycznej/napędów elektrycznych poparta praktyką,
 • Dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku pracy,
 • Dobra znajomość języka angielskiego,
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.

We offer / Oferujemy

 • Work contract
 • Attractive salary depending on the level of experience, additional reward system
 • Work in an international team in the automotive industry
 • We ensure your development through external and internal trainings
 • Private medical care, Multisport card, ZFŚS (Company Social Benefits Fund)
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia, dodatkowy system nagradzania
 • Pracę w międzynarodowym zespole w światowych koncernach samochodowych,
 • Zapewniamy rozwój poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ZFŚS


Réf: f002bee4-437b-4910-35cd-08d92a55fff2

This position has been filled.

Share job

Our last jobs