Toolmaker / Ślusarz narzędziowy F/H

I apply
 • Subsidiary :  Macro Molds Polska

 • Contract type:  Permanent contract

 • Work time:  Full time

 • Localization Tychy

Company

Macro Molds Polska Sp. z o.o., based in Tychy, is a manufacturer of injection molds and special machines who provides solutions mainly to customers in the automotive industry around the world and who has branches in Czech Republic and in France. Macro Molds Polska Sp. z o.o. cooperates with many representatives around the world.


Macro Molds Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Tychach jest producentem form wtryskowych i maszyn specjalnych. Dostarcza rozwiązania głównie dla klientów w branży motoryzacyjnej na całym świecie. posiada oddziały w Czechach i Francji. Współpracuje z wieloma przedstawicielami na świecie.

Post description / Obowiązki

 • Preparation and completion of parts for assembly,
 • Fitting, mounting, assembly control according to documentation,
 • Surface polishing,
 • Assistance with acceptance and production trials
 • Przygotowywanie i kompletacja części do montażu,
 • Pasowanie, montowanie, konrola montażu wg dokumentacji,
 • Wykonywanie polerowania powierzchni,
 • Asysta przy odbiorach i próbach produkcyjnych

Wanted profile / Wymagania

 • Primary or secondary education in the field of mechanics or related,
 • Knowledge of the construction of injection molds, tools and machines,
 • Capacity to measure parts,
 • Knowledge of technical drawing,
 • Ability to use tools (lathe, milling machine, grinder)
 • Wykształcenie zasadnicze zawodowe lub średnie w kierunku mechanicznym lub pokrewnym,
 • Znajomość zagadnień budowy form wtryskowych, narzędzi i maszyn,
 • Umiejętność wykonywania pomiarów części,
 • Znajomość rysunku technicznego,
 • Umiejętność posługiwania się narzędziami (tokarka, frezarka, szlifierka)

We offer / Oferujemy

 • Work contract
 • Attractive salary depending on the level of experience, additional reward system
 • Work in an international team in the automotive industry
 • We ensure your development through external and internal trainings
 • Private medical care, Multisport card, ZFŚS (Company Social Benefits Fund)
 • Umowę o pracę
 • Atrakcyjne wynagrodzenie zależne od poziomu doświadczenia, dodatkowy system nagradzania
 • Pracę w międzynarodowym zespole w światowych koncernach samochodowych,
 • Zapewniamy rozwój poprzez szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne
 • Prywatną opiekę medyczną, kartę Multisport, ZFŚS


Réf: 536ae4a9-1fbf-499b-9335-c9e789642090

This position has been filled.

Share job

Our last jobs